navadna splavka

Limodorum abortivum

Izvor imena:

- limodorum - ime Limodoron je uporablja že Teofrast
- abortivum - prekinjeno, kar se nanaša na liste, ki so zakrneli ali jih sploh ni.

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

V Beli krajini redka vrsta, ki pa je na nekaj rastiščih zelo številčna - nad 30 osebkov. Navadno raste na suhih travnikih v neposredni bližini gozda.

Biologija navadne splavke ni natančno poznana. Nekateri jo smatrajo kot parazitsko vrsto, ker so odkrili njene korenine povezane s koreninami zelenih rastlin. Dejstvo je, da je skozi celotno življenjsko dobo odvisna od mikoriznega razmerja z glivami in, da vsebuje klorofil - predvsem v steblu. Navadno nima dobro razvitih listov.

Najdišča:

Limodorum abortivum

Slike:

li_abortivum_01 li_abortivum_02 li_abortivum_03 li_abortivum_04 li_abortivum_05 li_abortivum_06 li_abortivum_07 li_abortivum_08 li_abortivum_09 li_abortivum_10 li_abortivum_11 li_abortivum_12 li_abortivum_13

Video:

Comments are closed