močvirska kukavica

Anacamptis palustris

Izvor imena:

anacamptos: nagnjen nazaj
palustris: iz močvirja

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Raste izključno po barjih in močvirjih, zato je redka in zelo občutljiva orhideja. Vsaka sprememba njenega habitata lahko povzroči njeno izumrtje.

Zamenjamo jo lahko z mesnordečo in majsko prstasto kukavico, ki rasteta na enakih rastiščih.

V Beli krajini je veljalo, da raste močvirska kukavica zgolj v Nerajskih lugih. Popisovanja so pokazala, da je dokaj pogosta tudi na nizkem barju v okolici vasi Golek in Zorenci, ki prav tako kot Nerajski lugi ležita v zgornjem toku reke Lahinje.

Na območju vasi Golek je bila v preteklosti izvedena melioracija zemljišč, vendar je k sreči ostal del zemljišč skoraj v nespremenjeni obliki in tako omogočil preživetje vrste. Z opuščanjem intenzivnega kmetovanja in vzdrževanja celotnega sistema, so se meliorirana zemljišča začela zaraščati in spreminjati nazaj v nizko močvirje. To je omogočilo ponovno razširitev navadne kukavice skoraj na celotno območje melioriranih močvirij.

Nahajališča:

Orchis palustris

Slike:

_DSC8222 _DSC8220 _DSC8216 o_palustris_01 o_palustris_02 o_palustris_03 o_palustris_04 o_palustris_05 o_palustris_06 o_palustris_07 o_palustris_08 o_palustris_09 o_palustris_10 o_palustris_11 o_palustris_12 o_palustris_13 o_palustris_14

Comments are closed