transilvanska prstasta kukavica

Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica

Izvor imena:

dactylo: prst; rhiza: korenina;
maculata: pikčasta;
transsilvanica: iz romunske pokrajine Transilvanija

Čas cvetenja:

junij, julij

Zanimivosti:

Vrsta, ki je pogosta v južnem in jugo-vzhodnem delu Slovenije. V Beli krajini je pogosta na vlažnih travnikih v porečju reke Lahinje (v glavnem ob zgornjem toku v Krajinskem parku Lahinja), posebej na vlažnem travniku pri vasi Belčji vrh. V teh populacijah je mogoče najti tudi osebke z ne povsem belimi cvetovi, ki so lahko tudi popolnoma rožnate barve, vendar brez za Fuksovo prstatsto kukavico značilnih peg na medeni ustni.

Za Belo krajino je potrebno omeniti nahajališče na smučišču Gače, kjer je evidentiranih nekaj primerkov. Opredelitev teh nekaj osebkov kot transilvansko prstasto kukavico je lahko tudi napačno, ker rastejo v številčno izredno bogati populaciji Fuksove prstaste kukavice in obstaja velika verjetnost, da so opisani osebki dejansko Fuchsova prstasta kukavica brez barvila.

Ime je dobila po Transilvaniji, kjer so jo prvič odkrili. Pri nas jo je našel slovenski botanik Plemel na Kočevskem leta 1849. Ime pa ji je dal botanik Schur leta 1853. Ker ji Plemelj ni dal imena, je obveljalo ime botanika Schur-a, ki jo je odkril 4 leta pozneje.

Nahajališča:

Dactylorhiza maculata ssp transsilvanica

Slike:

d_transsilvanica_17 d_transsilvanica_16 d_transsilvanica_15 d_transsilvanica_14 d_transsilvanica_13 d_transsilvanica_12 d_transsilvanica_11 d_transsilvanica_10 d_transsilvanica_09 d_transsilvanica_08 d_transsilvanica_07 d_transsilvanica_06 d_transsilvanica_05 d_transsilvanica_04 d_transsilvanica_03 d_transsilvanica_02 d_transsilvanica_01

Comments are closed