zeleni volčji jezik

Coeloglossum viride

Izvor imena:

Koilo-: vdrt; -glossa: jezik (se nanaša na obliko medene ustne)
viride: zelen

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Vrste s težiščem razširjenosti v alpskem delu Slovenije v Beli krajini ne bi pričakovali. Na ustrezni nadmorski višini (med 800 in 1.000 m.n.v.) raste na Gačah ter na Ponikvah. V obeh primerih je populacija dokaj številčna.

Presenetljiva in povsem nepričakovana pa je najdba blizu izvira reke Lahinje v okolici vasi Belčji vrh, kjer na komaj 150 m n. m. ob robu nizkega barja uspeva nekaj primerkov. Nahajališče najverjetneje predstavlja najnižje zabeleženo uspevanje vrste v Sloveniji, ki jo je sicer najdemo tudi nad 2000 metri.

Dodatna zanimivost tega rastišča so križanci (Dactyloglossum - verjetno z vrsto iz rodu Dactylorhiza), ki so po izgledu cvetov zelo podobni zelenemu volčjemu jeziku, vendar so rastline do 0,5 m visoke.

Najdišča:

Coeloglossum viride

Slike:

c_viride_17 c_viride_16 c_viride_15 c_viride_13 c_viride_14 c_viride_12 c_viride_11 c_viride_10 c_viride_08 c_viride_09 c_viride_07 c_viride_06 c_viride_05 c_viride_04 c_viride_03 c_viride_02 c_viride_01

Literatura in povezave:

Ni najdene literature.

Comments are closed