mesnordeča prstasta kukavica

Dactylorhiza incarnata

Izvor imena:

dactylo: prst; rhiza: korenina;
incarnata: biti mesne barve

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Raste na vlažnih tleh, zato je v Beli krajini bolj redka. Raste v krajinskem parku Lahinja in na nekaterih mokrih travnikih nižje ob reki Lahinji.

Je zelo variabilna vrsta, ki ima veliko variant in jo je včasih težje ločiti od majske prstaste kukavice. Najlažje ju ločimo po listih, ki so pri majski prstatasti kukavici vedno temno pikasti. Navadno rasteta na istih rastiščih, vendar cveti mesnordeča prstasta kukavica nekoliko pozneje (nekaj tednov). Kljub temu večkrat prihaja do medsebojnega križanja.

V Beli krajini je bila majska prstasta kukavica že najdena, vendar v zadnjem obdobju ni bilo novih potrditev.

Nahajališča:

Dactylorhiza incarnata

Slike:

d_incarnata_18 d_incarnata_17 d_incarnata_16 d_incarnata_15 d_incarnata_14 d_incarnata_13 d_incarnata_12 d_incarnata_11 d_incarnata_10 d_incarnata_09 d_incarnata_08 d_incarnata_07 d_incarnata_06 d_incarnata_05 d_incarnata_04 d_incarnata_03 d_incarnata_02

Video:

Comments are closed