Pregled leta 2022 – začetek sezone 2023

Rožnata varijanta čebeljelikega mačjega ušesa iz KP Lahinja

Nova sezona se je začela! Po zimskem spanju smo se prebudili tudi botaniki. Od zadnjih najdb v jeseni 2022, ko sem veselo iskal zavite škrbice, je minilo slabega pol leta. V tem obdobju sem uredil vse najdbe iz leta 2022. Skupaj sem evidentiral 101 rastišč 23 vrst. Kot vedno sem našel največ rastišč navadne kukavice (Anacamptis morio) – 20, presenetljivo pa je bilo v letu 2022 na drugem mestu osjeliko mačje uho (Ophrys sphegodes) – 16.

Največja trofeja leta 2022 je bilo rožnato čebeljeliko mačje uho (Ophrys apifera var. tilaventina), ki sem ga našel med tradicionalnim sprehodom po Krajinskem parku Lahinja. Nekaj dni kasneje je bila v okviru BIO BLIZA v KP Lahinja najdena jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum).

Izredno najdbo mi je sporočil Blaž Blažič, ki je v okolici vasi Ravnace našel drugo rastišče metuljaste kukavice (Anacamptis papilionacea), ki je izredno redka v celinski Sloveniji, kjer je bila do sedaj najdena na manj kot 5 lokacijah.

Izredno vesel sem bil tudi velikih nahajališč čmrljelikega mačjega ušesa v skrajno severo-vzhodnem delu Bele krajine (okolica Radovica). Skoraj na identičnih rastiščih je bilo odkritih ogromno novih rastišč jadranske smrdljive kukavice.