Orhideje

Populacije navadne kukavice so v Beli krajini izredno številčne.

Populacije navadne kukavice so v Beli krajini izredno številčne.

V Beli krajini sem v obdobju od leta 2005 do leta 2017 našel 40 vrst in podvrst. Na rdeči seznamu praprotnic in semenk (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002)  je uvrščenih 25 vrst, od tega 23 kot ranljive vrste, dve vrsti pa sta uvrščeni v kategorijo redkih vrst.

V porečju Lahinje je transsilvanska prstasta kukavica dokaj pogosta vrsta.

V porečju Lahinje je transsilvanska prstasta kukavica dokaj pogosta vrsta.

Razširjenost orhidej v Beli krajini je v veliki meri povezana z rabo površin. Na območju intenzivnega kmetijstva (okolica Dragatuša, Črnomlja, Gribelj, Metlike, Semiča) je rastlinska diverziteta na splošno nizka, zato je pojavljanje orhidej zelo omejeno. Na njivskih površinah, kjer je bila opuščena vsaka raba je opazna ponovna kolonizacija predvsem navadne kukavice in za njo trizobe kukavice, ki sta preživeli na majhnih neobdelovanih površinah (lokalno poimenovane kot »obrovi«) med intenzivno obdelovanimi njivami. Takšen trend je opazen vzhodno od Črnomlja, kjer se je navadna kukavica v zadnjih letih začela množično pojavljati na opuščenih njivah, ki se počasi spreminjajo v opuščene travnike.

Vse najdbe orhidej v Beli krajini

Število in gostota vrst orhidej se bistveno poveča na ekstenzivnih travnikih, ki so še vedno v kmetijski funkciji (redna ekstenzivna obdelava). Takšni travniki se pojavljajo v južnem delu Bele krajine od Vinice do vasi Adlešiči ter okolica Starega trga. Število vrst in gostota orhidej pa je presenetljivo nizka na ekstenzivnih travnikih, kjer je bila opuščena kmetijska raba (okolica Sinjega vrha).

Število najdenih vrst orhidej.

Število najdenih vrst orhidej.

Kljub vsemu pa je mogoče v Beli krajini identificirati nekaj območja, kjer je gostota in vrstna pestrost orhidej bistveno povečana (t.i. vroče točke) in so iz tega stališča zanimiva in vredna posebne pozornosti. Na prvem mestu je potrebno omeniti MTB kvadrant 0356/2 s smučiščem Gače. Območje zajema strnjene travnike (površina 55 ha, od nadmorske višine 680m do nadmorske višine 960m) in bukove in bukovo-jelove gozdove. Na tem območju je bilo najdenih 20 vrst in podvrst (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Cephalanthera rubra (L.) Rich, Dactylorhiza maculata (L.) Soo subsp. Fuchsii (Druce) Hyl., Dactylorhiza maculata (L.) Soo subsp. Transsilvanica (Schur) Soo, Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Epipactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Besser, Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. Helleborine, Epipactis muelleri Godfery, Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Gymnadenia conopsea subsp. Densiflora (Wahlenb.) K. Richt, Listera ovata (L.) R. Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchis mascula subsp. speciosa (W.D.J. Koch) Hegi, Orchis morio L., Orchis tridentata Scop., Orchis ustulata L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Traunsteinera globosa (L.) Rchb.).

Izredno gosta populacija fuksove prstaste kukavice.

Izredno gosta populacija fuksove prstaste kukavice.

Poljanska dolina zajema širše območje Starega trga, ki se administrativno nahaja v Beli krajini (MTB kvadranti: 0456/3, 0456/4, 0556/1, 0556/2). Območje zajema suhe ekstenzivne travnike v osrednjem delu suhe doline, s toplimi južnimi pobočji nad reko Kolpo s sestoji rdečega (Pinus sylvestris) in črnega bora (Pinus nigra), ki so bili antropogeno zasajeni okoli leta 1948. Celotna suha dolina pa je omejeno z gozdovi. Na tem območju je bilo najdenih 19 vrst in podvrst (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Cephalanthera rubra (L.) Rich, Dactylorhiza maculata (L.) Soo subsp. Fuchsii (Druce) Hyl., Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Epipactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Besser, Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine, Epipactis muelleri Godfery, Listera ovata (L.) R. Br., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Ophrys sphegodes Mill., Orchis mascula subsp. speciosa (W.D.J. Koch) Hegi, Orchis morio L., Orchis pallens L., Orchis tridentata Scop., Orchis ustulata L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Spiranthes spiralis (L.) Chevall.).

Osjeliko mačje uho na suhem travniku.

Osjeliko mačje uho na suhem travniku.

Zelo zanimiva sta MTB kvadranta 0457/3 in 0557/1 (območje Zorenc in Belčjega vrha), kjer se na relativno majhnem območju prepletajo suhi in vlažni travniki ter nizko barje. Na tem območju je bilo najdenih 15 vrst in podvrst (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Coeloglossum viride (L.) Hartm., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Dactylorhiza maculata (L.) Soo subsp. Fuchsii (Druce) Hyl., Dactylorhiza maculata (L.) Soo subsp. Transsilvanica (Schur) Soo, Epipactis palustris (L.) Crantz, Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Listera ovata (L.) R. Br., Ophrys sphegodes Mill., Orchis coriophora L., Orchis mascula subsp. speciosa (W.D.J. Koch) Hegi, Orchis morio L., Orchis tridentata Scop., Platanthera bifolia (L.) Rich., Spiranthes spiralis (L.) Chevall.).

Za MTB kvadrantu 0456/4 so značilni suhi travniki čisto na obrobju površin v intenzivni kmetijski rabi. Najdenih je bilo 9 vrst (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Listera ovata (L.) R. Br., Ophrys apifera Huds., Ophrys sphegodes Mill., Orchis coriophora L., Orchis morio L., Orchis tridentata Scop., Platanthera bifolia (L.) Rich., Spiranthes spiralis (L.) Chevall.).

Več si lahko preberete v članku Prispevek k poznavanju razširjenosti kukavičevk Bele krajine (JV Slovenia), ki je bil leta 2015 objavljen v reviji Slovenske akademije znanosti in umetnosti – Folia Biologica et Geologica.

Invalid Displayed Gallery

Comments are closed