zelenkasti vimenjak

Platanthera chlorantha

Izvor imena:

plat-: zgoščen; -anther: prašnik
-antha: cvet; chlor-: zelen

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

V Beli krajini dokaj redka vrsta, ki navadno raste na bolj vlažnih travnikih in gozdnem robu. Do sedaj je bila ta vrsta najdena samo v centralni Beli krajini, čeprav bi jo pričakovali tudi v okolici Gač.

Na prvi pogled je zelo podobna dvolistnemu vimenjaku, vendar se od njega najbolj razlikuje po mestu polinijev v cvetu, ki sta vsak k sebi. Pri dvolistnem vimenjaku pa sta skupaj. Ločimo ju tudi po barvi (zelenkasti vimenjak je bolj zelenkast) in po robustnosti (zelenkasti vimenjak je bolj robusten).

Najdišča:

We cannot display this gallery

Video:

Comments are closed