majska prstasta kukavica

Dactylorhiza majalis

Izvor imena:

dactylo: prst; rhiza: korenina;
majalis: majska

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

V Sloveniji dokaj pogosta močvirska vrsta orhidej, v Beli krajini je omenjena v gradivu za atlas flore Slovenije (Jogan N., 2001) v dveh kvadrantih (457/3 in 456/3).

V obdobju 10 let vrste ni bilo mogoče ponovno potrditi v močvirjih osrednje Bele krajine (porečje Lahinje). Kljub temu obstaja verjetnost, da uspeva na kakšnem omejenem mokrišču, vsekakor pa ne more biti posebej pogosta.

Najbolj je podobna mesnordeči prstasti kukavici, ki navadno uspeva na podobnih rastiščih. Majska prstatsta kukavica ima večje liste, ki so vedno pikčasti. Cvetovi majske prstatste kukavice so bistveno večji in bolj robustni.

Slike:

IMG_3364 IMG_3356 IMG_3355 IMG_3340 IMG_3339 IMG_3337 IMG_3335 IMG_3327 IMG_3307 IMG_3303 IMG_3301 IMG_3295 IMG_3292 IMG_2527

Comments are closed