belkaste ročice

Pseudoorchis albida

Izvor imena:

Pseudo-: napačen; -orchis: orhideja
albida: belkasta

Čas cvetenja:

junij, julij

Zanimivosti:

V Sloveniji je pogosta na visokogorskih travnikih. V Beli krajini je bila v literaturi omenjena v gradivu za atlas flore Slovenije (Jogan N., 2001) v osrednjem nižinskem delu (kvadrant 457/3).

Najdišča:

We cannot display this gallery

Comments are closed