zeleni volčji jezik

Dactylorhiza viridis

Izvor imena:

dactylo: prst; rhiza: korenina
viridis: zelen

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Vrsta navadno uspeva na višjih nadmorskih višinah, zato jo najdemo v severozahodnem delu Bele krajine, na Gačah in Ponikvah. V obeh primerih je populacija dokaj številčna. Nekaj primerkov je bilo najdenih v okolici Starega trga.

Presenetljiva in povsem nepričakovana pa je najdba blizu izvira reke Lahinje v okolici vasi Belčji vrh. Na komaj 150 m n. m. ob robu nizkega barja uspeva nekaj primerkov. Nahajališče najverjetneje predstavlja najnižje zabeleženo uspevanje vrste v Sloveniji, ki jo je sicer najdemo tudi nad 2000 metri. Dodatna zanimivost tega rastišča so križanci (Dactyloglossum – verjetno z vrsto iz rodu Dactylorhiza), ki so po izgledu cvetov zelo podobni zelenemu volčjemu jeziku, vendar so rastline bistveno višje, do 0,5 m visoke.

Najdišča:

Slike:

C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride C_viride

Literatura in povezave:

Ni najdene literature.

Comments are closed