Kako mi sporočite lokacijo najdbe

Za evidentiranje rastišča je nujno potrebna GPS lokacija in tudi slika iz katere je mogoče nedvoumno določiti vrsto orhideje. Če želite sporočiti lokacijo, potem to storite preko e-pošteFacebook-a

V nadaljevanju so prikazani tri enostavne načine beleženja GPS koordinat.

S fotoaparatom mobilnega telefona

Najbolj enostaven način je, da omogočite zapis GPS koordinat kar v sliki, ki o posnamete s telefonom. Za beleženje GPS koordinat pri fotografiranju je potrebno omogočiti to funkcionalnost mobilnih telefonov. Ko pošljete sliko, pošljete tudi GPS koordinate (e-pošta). Slabost tega načina je, ker lahko ni najbolj točen, če se telefon ni povezal z zadostnim številom satelitov. Še večji problem pa lahko nastane, ker določene aplikacije iz varnosti izbrišejo koordinate iz slike, najpogosteje FB aplikacije.

GPS koordinate zabeležene v sliki in nastavitev Fotoaparata za beleženje GPS koordinat ob fotografiranju.

GPS koordinate zabeležene v sliki in nastavitev Fotoaparata za beleženje GPS koordinat ob fotografiranju.

Z aplikacijo za beleženje koordinat

Zelo natančen način beleženja GPS koordinat je z aplikacijami za mobilne telefone. Obstaja kar nekaj aplikacij (za Android npr. »My GPS Location«; za iPhone npr. »My GPS Coordinates«), ki lahko poleg GPS koordinat zabeležijo tudi nadmorsko višino in podatke o natančnosti. Po nekaj sekundah delovanja aplikacij in ob lepem vremenu je največja možna natančnost 3 metre (sprejemljiva natančnost je vse pod 10 metrov). Ko so koordinate zabeležene z dovolj veliko natančnostjo jih enostavno pošljete (»Delite z drugimi« – e-pošta). Slabost tega načina je v tem, ker je potrebno dodatno poslati še sliko. Zelo priporočljivo je tudi, da izberete možnost pošiljanja koordinat v obliki Google Maps (»https://maps.google.com/?q=45.58168,15.23198«), kar omogoča hitro kontrolo podatkov in enostaven vnos podatkov v bazo najdišč orhidej Bele krajine.

Uporaba Aplikacija za beleženje koordinat, kjer je zabeležena natančnost (Accurancy - 9m) in pošiljanje GPS koordinat preko e-maila tudi z obliko Google Maps.

Uporaba Aplikacija za beleženje koordinat, kjer je zabeležena natančnost (Accuracy – 9m) in pošiljanje GPS koordinat preko e-maila tudi z obliko Google Maps.

Iz zemljevida Google Maps

Koordinate lahko določite tudi na zemljevidu Google Maps, kjer s pritiskom na rastišče, na zemljevidu dobite koordinate in jih »Delite z drugimi« ter jih pošljete preko e-pošte, Facebook, SMS… Zelo priporočljivo je tudi, da pošljete tudi sliko najdbe, da lahko potrdim vrsto orhideje.

Določitev GPS koordinat iz Google Maps aplikacija. Prikaz koordinat, lokacija, deljenja z drugimi in pošiljanje koordinat preko e-maila z Google Maps povezavo.

Določitev GPS koordinat iz Google Maps aplikacija. Prikaz koordinat, lokacija, deljenja z drugimi in pošiljanje koordinat preko e-maila z Google Maps povezavo.

Comments are closed