mesnordeča prstasta kukavica

Dactylorhiza incarnata

Izvor imena:

dactylo: prst; rhiza: korenina;
incarnata: biti mesne barve

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Raste na vlažnih tleh, zato je v Beli krajini bolj redka. Raste v krajinskem parku Lahinja in na nekaterih mokrih travnikih nižje ob reki Lahinji.

Je zelo variabilna vrsta, ki ima veliko variant in jo je včasih težje ločiti od majske prstaste kukavice. Najlažje ju ločimo po listih, ki so pri majski prstatasti kukavici vedno temno pikasti. Navadno rasteta na istih rastiščih, vendar cveti mesnordeča prstasta kukavica nekoliko pozneje (nekaj tednov). Kljub temu večkrat prihaja do medsebojnega križanja.

V Beli krajini je bila majska prstasta kukavica že najdena, vendar v zadnjem obdobju ni bilo novih potrditev.

Nahajališča:

Slike:

D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata D_incarnata

Video:

Comments are closed