jadranska smrdljiva kukavica

Himantoglossum adriaticum

Izvor imena:

himanto-: jermen; -glossa: jezik
adriaticum: jadranski

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Raste na suhih rastiščih ob robu travnikov, kjer je vsa del dneva v senci. Z rastjo začne že v jeseni, ko požene prve liste, ki prezimijo. Zato lahko začne z rastjo že zelo zgodaj spomladi in s tem pridobi prednost pred ostalimi rastlinami. Cvetovi imajo rahel vonj po kozah, urinu.... Hrvaško ime za to vrsto je "kozonoša".

Jadranska smrdljiva kukavica je bila v Beli krajini v preteklosti nekajkrat opisana, vendar v zadnjih 30 letih ni bilo novih podatkov. Območje se je v literaturi pojavljalo zgolj v historičnem smislu. Nahajališče je bilo ponovno potrjeno leta 2011, ko je bil najden samo en primerek te vrste v okolici vasi Sečje selo. Leta 2016 je bilo najdenih še več rastišč na območju Preloke, Balkovcev in Radencev, kjer so bile najdene populacije tudi do nekaj 10 rastlin na rastišče. V letu 2020 pa je bilo odkrito popolnoma novo nahajališče v okolici vasi Drašiči.

Na desnem bregu reke Kolpe pri vasi Brajakovo brdo – Hravška (0458/4 Hrvaška: Brajakovo brdo, ~ 250 m n. m. Det. Z. Cunjak, 4.6.2013) uspeva velika populacija te vrste (nekaj deset rastlin). Na omenjenem rastišču se izvaja monitoring vrste v okviru hrvaškega državnega zavoda za zaščito narave.

Zanimivo je, da je kar nekaj opisanih najdišč v neposredni bližini reke Kolpe. Reke, ki izvira dobrih 20 km od Jadranskega morja in je bila že od železne dobe ena od trgovskih povezave Mediterana in srednje Evrope.

Zaradi značilnih cvetov in visokega stebla je ne moremo zamenjati z nobeno drugo vrsto. Cvetovi ne vsebujejo nektarja (ali v zelo majhnih količinah), imajo rahel vonj po kozah in s tem privabljajo različne opraševalce, predvsem iz rodov Apis, Andrena, Bombus, Eucera, Osmia in Xylocopa.

Nahajališča:

Slike:

H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum H_adriaticum

Video:

Comments are closed