steničja kukavica

Anacamptis coriophora

Izvor imena:

anacamptos: nagnjen nazaj
phora: nositi; corio-: žuželka (po neprijetnem vonju cvetov)

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Slovensko ime je dobila po značilnem vonju, ki spominja na vonj stenic (npr. ščitastih stenic ali smrdljivi martin). Vrsta raste na suhih travnikih in je vrsta, ki nagrajuje opraševalce z nektarjem, kar jo uvršča med bolj "primitivne" vrste orhidej. Čeprav je kromosomska analiza pokazala, da spada med bolj "nove" vrste.

Zelo podobna je dišeči kukavici, vendar dišeča kukavica raste izključno v primorskem delu Slovenije. Najbolj pa se ločita po vonju. Dišeča kukavica diši po vanilji, steničja pa po stenicah (npr. Pentatomidae).

Zelo zanimivo je rastišče pri vasi Beljčji vrh, kjer se na površini 1,5 ha na suhem travniku pojavlja zelo obsežna populacija te vrste (več kot 100 osebkov). Na istem travniku rastejo tudi navadna kukavica, trizoba kukavica, osjeliko mačje uho, zavita škrbica, piramidasti pilovec, če omenimo samo nekaj zanimivejših. Zanimivost tega travnika je tudi v tem, da je od nizkega barja oddaljen 150 metrov, kjer uspevajo nekatere močvirske vrste.

Nahajališča:

We cannot display this gallery

Video:

Comments are closed