steničja kukavica

Anacamptis coriophora

Izvor imena:

anacamptos: nagnjen nazaj
phora: nositi; corio-: žuželka (po neprijetnem vonju cvetov)

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

Slovensko ime je dobila po značilnem vonju, ki spominja na vonj stenic (npr. ščitastih stenic ali smrdljivi martin). Vrsta raste na suhih travnikih in je vrsta, ki nagrajuje opraševalce z nektarjem, kar jo uvršča med bolj "primitivne" vrste orhidej. Čeprav je kromosomska analiza pokazala, da spada med bolj "nove" vrste.

Zelo podobna je dišeči kukavici, vendar dišeča kukavica raste izključno v primorskem delu Slovenije. Najbolj pa se ločita po vonju. Dišeča kukavica diši po vanilji, steničja pa po stenicah (npr. Pentatomidae).

Zelo zanimivo je rastišče pri vasi Beljčji vrh, kjer se na površini 1,5 ha na suhem travniku pojavlja zelo obsežna populacija te vrste (več kot 100 osebkov). Na istem travniku rastejo tudi navadna kukavica, trizoba kukavica, osjeliko mačje uho, zavita škrbica, piramidasti pilovec, če omenimo samo nekaj zanimivejših. Zanimivost tega travnika je tudi v tem, da je od nizkega barja oddaljen 150 metrov, kjer uspevajo nekatere močvirske vrste.

Nahajališča:

Slike:

_DSC8200 _DSC8198 o_coriophora_15 o_coriophora_16 o_coriophora_17 o_coriophora_11 o_coriophora_12 o_coriophora_13 o_coriophora_14 o_coriophora_07 o_coriophora_08 o_coriophora_09 o_coriophora_10 o_coriophora_02 o_coriophora_04 o_coriophora_06 o_coriophora_01

Video:

Comments are closed