navadna splavka

Limodorum abortivum

Izvor imena:

- limodorum - ime Limodoron je uporablja že Teofrast
- abortivum - prekinjeno, kar se nanaša na liste, ki so zakrneli ali jih sploh ni.

Čas cvetenja:

maj, junij

Zanimivosti:

V Beli krajini redka vrsta, ki pa je na nekaj rastiščih zelo številčna - nad 30 osebkov. Navadno raste na suhih travnikih v neposredni bližini gozda ali na gozdnem robu in je toploljubna vrsta.

Biologija navadne splavke ni natančno poznana. Nekateri jo smatrajo kot parazitsko vrsto, ker so odkrili njene korenine povezane s koreninami zelenih rastlin. Dejstvo je, da je skozi celotno življenjsko dobo odvisna od mikoriznega razmerja z glivami in, da vsebuje klorofil - predvsem v steblu. Navadno nima dobro razvitih listov. V Beli krajini je po pravilu najdena v bližini hrastov.

Najdišča:

Slike:

L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum L_abortivum

Comments are closed